Rostlinná výroba

Rostlinná výroba je zaměřena na pěstování krmných obilovin (triticale, pšenice), dále sladovnického ječmene, produkci osiv, kukuřice. V oblasti olejnin se soustředíme na řepku. Travní porosty tvoří plochu 740 ha, orná půda 1460 ha. Brambory pěstujeme na ploše 45 ha. Zabýváme se prodejem a výrobou jak konzumních brambor tak i loupaných brambor. Čerstvě naloupanými bramborami z vlastní loupárny zásobujeme školní jídelny, restaurace a domovy pro seniory v regionu.