Akciová společnost byla založena 6. prosince 1993 a od 1. 3. 1994 převzala hospodářskou činnost po ZD ZDOBNICE. Hospodaří v katastrech Slatina nad Zdobnicí, Rybná nad Zdobnicí a Pěčín na celkové výměře 2 200 ha v nadmořské výšce od 400 do 550 m. n. m.

Živočišná výroba

Více

Rostlinná výroba

Více

Bramborárna

Více

Jídelníček

Více