Akciová společnost byla založena 6. prosince 1993 a od 1. 3. 1994 převzala hospodářskou činnost po ZD ZDOBNICE. Hospodaří v katastrech Slatina nad Zdobnicí, Rybná nad Zdobnicí a Pěčín na celkové výměře 2 200 ha v nadmořské výšce od 400 do 550 m. n. m.

Pozvánka na Valnou hromadu konanou dne 25. 6. 2021. Plná moc pro zastupování na Valné hromadě společnosti zde.

Živočišná výroba

Více

Rostlinná výroba

Více

Bramborárna

Více

Jídelníček

Více