Projekty PRV

Společná zemědělská politika (SZP) podporuje vitalitu a hospodářskou životaschopnost venkovských komunit prostřednictvím opatření na rozvoj venkova (tzv. druhý pilíř).

Tato opatření zvyšují účinek tržních opatření, nabízejí podporu příjmů v rámci SZP a podporují zemědělsko-potravinářské a lesnické odvětví v EU, ochranu životního prostředí a kvalitu života obyvatel ve venkovských oblastech.

Naše projekty

Informace