headerphoto

O Nás

Akciová společnost byla založena dne 6.12.1993, od 1.3.1994 převzala hospodářskou činnost po ZD ZDOBNICE. Společnost zaměstnává v průměru 100 pracovníků, hospodaří v katastrech Slatina nad Zdobnicí, Rybná nad Zdobnicí a Pěčín na celkové výměře 2 350 ha. Pozemky se nachází v nadmořské výšce od 400 do 550 m n. m. Předmětem činnosti společnosti je zemědělská prvovýroba.

Živočišná výroba tvoří 77 % tržeb. Nosným programem společnosti je produkce mléka. Na farmě ve Slatině a Pěčíně je ustájeno cca 780 ks krav červenostrakatého skotu s průměrnou roční užitkovostí 6 900 l mléka/ks. V Rybné a Pěčíně je soustředěn odchov jalovic a býků, který je realizován v uzavřeném obratu skotu. Společnost navíc provádí výkrm prasat v závislosti na vývoji cen krmiv. Většina krmných směsí je připravována ve vlastní mísírně krmiv ve Slatině nad Zdobnicí.

Hlavním programem rostlinné výroby je výroba obilovin zejména krmného tritikale, pšenice, sladovnického ječmene a dále pak produkce osiv. V oblasti olejnin se soustředí na řepku a mák. Brambory jsou pěstovány na ploše o rozloze 43 ha k zajištění produkce konzumních brambor, z nichž část je dále zpracována ve vlastní loupárně brambor. Travní porosty tvoří plochu 780 ha. Aby mohla společnost plnohodnotně hospodařit, disponuje kvalitní zemědělskou technikou.

Společnost spravuje 27 bytů v Pěčíně a 4 byty v Rybné, které jsou určeny především vlastním zaměstnancům.

Navštivte nás

ZDOBNICE a.s.
Slatina nad Zdobnicí 39
517 56